تاريخ : جمعه 17 آذر1391 | 16 | نویسنده : ❀ Violet ❀

  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com

با عضویت در خبرنامه از آخرین پستهای ارسالی و به روز رسانی وبلاگ مطلع خواهید شد.

با تشکرتاريخ : چهارشنبه 27 آذر1392 | 0 | نویسنده : ❀ Violet ❀

APPLICATION OF ISO 9001 AND EFQM EXCELLENCE MODEL WITHIN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: PRACTICAL EXPERIENCES ANALYSIS

Ramune Kasperaviciute

Mykolas Romeris University, Lithuania

Abstract
Purpose – to systemise and analyse practical experiences of the application of the EFQM Excellence Model (EM) and ISO 9001 standard within Higher education institutions (HEIs). There is an aim to understand: 1) what are the main motives of the application of the analysed quality management (QM) means within academic institutions; 2) what are the most common issues occurring during the implementation; 3) what are the most common benefits.
Design/methodology/approach – practical experiences of HEIs from various countries are analysed and the data from 30 case studies (17 case studies focus on experiences applying ISO 9001 standard for quality management system (QMS) development and 13 case studies focus on experiences implementing EFQM EM) summarized. The sample of the research was formed after review of relevant scientific researches between 1995 and 2013 available in EBSCO, Emerald Management Journal Collection, ProQuest, JSTOR, Sage Publications: Sage Journal Online databases. Selection criteria of case studies was application of ISO 9001 and EFQM EM in HEIs from various countries. Research methods: systematic scientific literature analysis, content analysis.


Findings – the research revealed that the main motives of HEIs to apply ISO 9001 and the EFQM EM are related the most common to internal institutional needs, competitiveness in the market and requirements of the stakeholders. 18 fundamental issues of the application of the means were identified which are more often related to institutional problems than to standard/model issues. The implementation of both means within academic institutions conditioned the benefits linked with internal institutional changes. The most significant general benefits are related to the goals of the means and cultural changes of the institution.
Research limitations/implications – case studies publicised in English and Lithuanian languages only were analysed in the article. The inclusion of available researches in different languages (Spanish, Romanian and Czech) could provide a wider variety of the approaches in terms of the question analysed.
Originality/value – experiences of HEIs from various countries applying ISO 9001 standard and EFQM EM were systemised, analysed and compared in the article.
Keywords: Higher education institutions, quality management system, standard, quality management means, ISO 9001, EFQM Excellence Model.

Download


برچسب‌ها: Higher education institutions, quality management system, standard, quality management means, ISO 9001

تاريخ : چهارشنبه 4 بهمن1391 | 23 | نویسنده : ❀ Violet ❀

سیاست هاي پولی

تنظیم کننده: خدیجه مسعودي

مقدمه:

هرکشور و نظام اقتصادي داراي هدفهای معین اقتصادي است که براي رسیدن به آن ها تلاش می کند .به عنوان مثال نظامهاي اقتصادي کشورهاي رو به توسعه و از جمله کشور ما در صدد دستیابی به هدفهاي رشد و توسعه اقتصادي و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .

در کشورهاي صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولت ها در تامین اشتغال کامل و مبارزه تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمت ها و اعتبار پول ملی ، در کشور خود با اعتراض بیکاران و گروههاي کم در آمد مواجه نشوند. سیاستهاي پولی یکی از مهمترین دخالت دولت در مسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و براي رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده ، راه معین را در پیش می گیرد.

دانلود


برچسب‌ها: سیاستهای پولی, نظام اقتصادی, توسعه اقتصادی, تورم, پول ملی

تاريخ : دوشنبه 18 دی1391 | 12 | نویسنده : ❀ Violet ❀


محققان برای محاسبه حجم نمونه به روشهای مختلفی روی می آورند. یکی از این فنون استفاده از روش مورگان است . در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز را در اختیار نداشته باشید ، می توانید از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده نمایید. این جدول حداکثر حجم نمونه رو نشان می دهد.

  s=نمونه        N=حجم جامعه

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

10

10

100

80

280

162

800

260

2800

338

15

14

110

86

290

165

850

265

3000

341

20

19

120

92

300

169

900

269

3500

246

25

24

130

97

320

175

950

274

4000

351

30

28

140

103

340

181

1000

278

4500

351

35

32

150

108

360

186

1100

285

5000

357

40

36

160

113

380

181

1200

291

6000

361

45

40

180

118

400

196

1300

297

7000

364

50

44

190

123

420

201

1400

302

8000

367

55

48

200

127

440

205

1500

306

9000

368

60

52

210

132

460

210

1600

310

10000

373

65

56

220

136

480

214

1700

313

15000

375

70

59

230

140

500

217

1800

317

20000

377

75

63

240

144

550

225

1900

320

30000

379

80

66

250

148

600

234

2000

322

40000

380

85

70

260

152

650

242

2200

327

50000

381

90

73

270

155

700

248

2400

331

75000

382

95

76

270

159

750

256

2600

335

100000

384


برچسب‌ها: جدول مورگان, نمونه گیری, جامعه, حجم جامعه, مدیریت

تاريخ : شنبه 16 دی1391 | 15 | نویسنده : ❀ Violet ❀

فراز و نشيب در تعريف استراتژی

(بررسي تطبيقي)

دکتر احمد علي يزدان پناه

چکیده:

در سير انديشه های مديريت، نظريه پردازان تعاريف گوناگونی را برای واژه استراتژی ارائه کرده اند . هريک از اين تعاريف از خواستگاه متفاوت بوجود آمده اند، و همچنين مولد راهواره های گوناگونی گشته اند . بی ترديد انتخاب هريک از آنها، نه تنها مسير و فرآيند برنامه ريزان راهبردی ، بلکه نتايج برنامه های راهبردی را متفاوت ساخته اند . در اين مقاله، ضمن معرفی برخی از تعاريف مشهور در اين حوزه،ابتدا سيرتحول مفهوم استراتژی درحوزه های سياسی، نظامی و اقتصادی و سپس، سير تكوينی تفسيروکاربرد آن را در سير انديشه های مديريت، در سه زمينه؛ نسل هاي مفهوم سازي ، کاربرد مفهوم استراتژی، بيان ويژگي هاي تعاريف هر نسل، تشريح می کنیم . در ادامه برای بررسی مقايسه ای يک تعريف ، ويژگي هاي تعريف کامل از راهبرد را همراه با معيارهايی برای انتخاب يک تعريف، جمع آوری و توصيف می کنيم. در پايان با بحث در باره ی روش های به گزينی انتخاب تعريف مناسب، شيوه های انتخاب يک تعريف موجه را بر اساس سه شيوه ؛ روش پيگيري و انطباق، جستجوی معنی در لغت نامه ها، روش های ابتکاری، معرفی نموده و به يکی از روش های ابتکاری که براساس يافته های پژوهشی محق در خلال جلسات متوالی بارش فکری به دست آمده است، نتيجه گيری می شود.

واژه هاي کلیدی: تعريف استراتژی، نسل هاي مفهوم سازي، معيارهای انتخاب تعريف، به گزينی انتخاب

دانلود


برچسب‌ها: تعريف استراتژی, نسل هاي مفهوم سازي, معيارهای انتخاب تعريف, به گزينی انتخاب, مدیریت استراتژیک, مدیریت, مقاله مدیریتی

تاريخ : پنجشنبه 30 آذر1391 | 15 | نویسنده : ❀ Violet ❀

ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه هاي تبلیغات بر سودآوري در بخش صنعت ایران

(رهیافت داده هاي تابلویی پویا)

دکتر فیروز فلاحی

 علی دهقانی

فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره اول، زمستان 13۸۹

چکیده:

در حالیکه سابقه مطالعات و وضع قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت در دنیا به بیش از 120 سال  میرسد، اما این مساله در ایران سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون تشویق رقابت و شکل گیري شوراي رقابت در ایران زمان زیادي نمی گذرد. با این حال اختصاص یک فصل از قانون برنامه چهارم توسعه ج .ا.ا به رقابت پذیري فعالیتهاي اقتصادي، حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است.

این مطالعه به ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه هاي تبلیغات بر سودآوري در بخش صنعت ایران می پردازد. براي این منظور از داده هاي مربوط به کارگاه هاي صنعتی ده نفر کارکن و  بالاتر طی سالهاي برآورد 1374-1381 استفاده شده و مدل اقتصاد سنجی با استفاده از تکنیک داده هاي تابلویی پویا گردیده است.

 نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نرخ سودآوري در صنایع متمرکز و انحصاري ایران بالاتر بوده و تبلیغات نیز اثر مستقیمی بر سودآوري صنایع ایران داشته است.

کلمات کلیدي: رقابت، انحصار، درجه تمرکز، سودآوري، هزینه هاي تبلیغات، تکنیک داده هاي تابلویی پویا

دانلود


برچسب‌ها: رقابت, انحصار, درجه تمرکز سودآوري, هزینه هاي تبلیغات تکنیک داده هاي تابلویی پویا, DPD, مدیریت, مقاله مدیریتی

تاريخ : دوشنبه 20 آذر1391 | 23 | نویسنده : ❀ Violet ❀

پولشویی چیست؟

دير زماني است كه سودپرستان فرصت طلب كه فاقد پايبندي به هرگونه معيارهاي اخلاقي و اجتماعي هستند، تسهيلاتي براي شستشو دادن و پاك كردن سرمنشأ جنايي پولهاي كثيف جنايتكاران قاچاقچي در تمامي مؤلفه هاي اقتصادي شامل سيستم بانكي، بورس اوراق بهادار، بازار معاملات طلا و فلزات قيمتي و سلف خري، صنعت توريسم، ساختمان و حمل و نقل ايجاد كرده اند كه امروزه شستشوي پول، خود به يكي از حرفه هاي تبهكاري سازمان يافته در جهان مبدل گشته و بخش قابل توجهي از بازار پولي و مالي بين المللي را در خود بلعيده است...

پولشويي عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايه با علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جرم است، به منظور مخفي نگهداشتن منشاء و ماهيت غيرقانوني سرمايه مذكور.

عمدتاً پولشويي جرم دومي محسوب مي شود كه براي اختفاي جرم اول صورت مي پذيرد....

دانلود


برچسب‌ها: پولشویی, انتقال سرمایه, پول کثیف, بازار پولی, بازار بین الملل, مدیریت

تاريخ : پنجشنبه 16 آذر1391 | 15 | نویسنده : ❀ Violet ❀

CAREER PLANNING AND CAREER MANAGEMENT AS CORRELATES FOR CAREER DEVELOPMENT AND JOB SATISFACTION

A CASE STUDY OF NIGERIAN BANK EMPLOYEES

Bola Adekola, Ph.D

College of Management & Social Sciences, Fountain University

Osogbo-Nigeria

ABSTRACT

The notion of empowering human capital to onset creativity and innovation through planning the careers of institutional members using HRM policies and practices to develop different mindsets, skills and competencies with the ultimate aim to provide a range of innovative products and services is attracting attention. This paper explores the link between career planning and career management as antecedents of career development and job satisfaction, and career commitment as its outcome. A sample of 505 employees of a Nigerian Bank revealed the significant link between the variables of career planning and career management, and career development, and in turn, with job satisfaction and career commitment. The paper discusses the implications of these findings for career development.

Download


برچسب‌ها: CAREER PLANNING, CAREER MANAGEMENT, CAREER DEVELOPMENT, JOB SATISFACTION, مقاله لاتین, مدیریت, مقاله مدیریتی

تاريخ : پنجشنبه 16 آذر1391 | 14 | نویسنده : ❀ Violet ❀

مروري بر مدلهاي پياده سازي مديريت دانش در سازمانها

زهره عباسي

چكيده :

فن اوريهاي جديد به سازمانها اين امكان را مي دهند تا سيستم هاي مديريت دانش را به منظور ذخيره و اشاعه اطلاعات ساختار نيافته مورد استفاده قرار دهند. امروزه علاقه مندي فزاينده اي به حوزه مديريت دانش در سازمانها و محافل علمي وجود دارد. به دليل نوظهور بودن اين مساله، كمبود دسته بندي استاندارد و مشخص در رابطه با مدل هاي پياده سازي مديريت دانش در منابع پژوهشي و سازماني احساس مي شود. در همين راستا اين مقاله به توصيف، تحليل و ارزيابي مدل هاي پيشنهادي مديريت دانش كه در سه حوزه اصلي يعني مدلهاي طبقه بندي دانش، مدل هاي سرمايه فكري و مدلهاي ساختار اجتماعي دسته بندي شده اند، مي پردازد. سپس چند نمونه از مدلهاي پياده سازي نظام مديريت دانش در سازمانها كه حاصل گزارشهاي پژوهشي در اين زمينه است مورد بررسي قرار گرفته است.

واژه هاي كليدي: مديريت دانش، مدلهاي مديريت دانش، نظامهاي مديريت دانش، دارايي فكري

دانلود


برچسب‌ها: مديريت دانش, مدلهاي مديريت دانش, نظامهاي مديريت دانش, دارايي فكري, مدیریت, مقالات مدیریتی

تاريخ : دوشنبه 6 آذر1391 | 11 | نویسنده : ❀ Violet ❀

مديريت اسناد و بايگانی 

تنظيم: فرزانه مظهری

مديريت امور دفتری :

مجموعه اصول و روش هايی است که ناظر بر دريافت و ثبت، تهيه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روش های گردش نامه های اداری در کليه سطوح سازمانی می باشد. امور دفتری يا سيستم گردش نامه های اداری دريافت، ثبت، ارجاع ، پيگيری وصدور می شود و هر کدام از مراحل مذکور نيز از اقدامها و مراحل جزيی تری برخوردار می باشد...

دانلود پاورپوینت از لینک زیر

دانلود


برچسب‌ها: بایگانی, مدیریت اسناد, مدیریت امور دفتری, پرونده ها, پاورپوینت, PPT, مدیریت